Informatie over coaching & advisering

Knelpunten gaan we oplossen

Als je pas begint in een aansturende- leidinggevende functie of je bent ondernemer geworden (verantwoordelijk voor alles) is het vaak hard werken, doorgaan, hectisch en geconfronteerd worden met nieuwe taken/situaties.

 

Daardoor loop je ook tegen knelpunten aan; dit is normaal in elke nieuwe situatie en vaak lossen ze snel of op termijn op.  

 

Soms kunnen deze knelpunten het functioneren  van jou zodanig beïnvloeden of je zo onzeker maken dat je je werk niet meer goed kan uitvoeren misschien zelfs het plezier in je werk afneemt of zorgt dat je blijft piekeren of je zelf niet meer bent. Het kan voelen alsof je geen grip meer hebt op de situatie of probleem. Ondertussen gaat het werk door.

 

Ook kan er sprake zijn van een conflictsituatie of ingrijpende gebeurtenis (werk of privé) waardoor je functioneren negatief beïnvloedt wordt. Of je wil graag meer weten over je persoonlijke leiderschapsstijl of verdieping t.a.v. vragen die blijvend spelen.

Registreren wat er gebeurt

Samen met een coach -van buiten af- kijken naar en registreren wat er nu precies speelt en wat voor jou belangrijk is: verdieping en regelmatig stilstaan bij je zelf en je eigen functioneren (reflectie) leidt tot meer zicht-inzicht. Waardoor je je handelingsvaardigheden die je al bezit en die je kan ontwikkelen bewust kan inzetten.  

 

Coachen is het verbinden van gisteren- vandaag met morgen.

Voorbeelden van mogelijke coachvragen uit de praktijk:

 • Er worden op mijn werk nieuwe vaardigheden of rollen van mij verwacht die ik graag zou willen ontwikkelen;

 • Als beginnend leider loop ik tegen nieuwe situaties aan, mijn  manier van omgaan hiermee wil ik verbeteren;

 • Ik wil graag flexibeler worden in mijn communicatiestijl ten opzichte van collega’s en daarmee effectiever tot resultaat komen;

 • Ik wil of moet veranderen van baan en ik weet niet goed hoe te handelen;

 • Op mijn werk kom ik regelmatig in conflictsituaties terecht en daar wil ik vanaf;

 • Ik hebt last van stress of burn-outklachten;

 • De balans tussen werk- en privéleven is niet optimaal en verdient aandacht;

 • Ik merk dat het best goed gaat maar wil me meer of beter ontwikkelen op bepaalde thema’s;

 • Ik heb in het kader van een transitie binnen mijn organisatie de rol als leidinggevende deels anders moeten invullen wat ik als zeer lastig ervaar;

 • Ik wil mij graag wat zekerder voelen en worden in bepaalde situaties;

 • Met sommige collega’s kan ik moeilijk samenwerken terwijl het wel van mij verwacht wordt;

 • Hoe ga ik om met medewerkers die ja zeggen en nee doen;

 •  ik weet niet zeker of mijn huidige rol en taken wel passen bij mij.
   

Nelleke Stegeman is een narratieve coach (waarderend)​

Het narratief coachen wordt ook wel waarderend coachen genoemd en is gestoeld op de beginselen van het Apprecitative Inquirie. (AI)

In Amerika  is begin deze eeuw het apprecitative inquirie zeer populair geworden (D. Whitney  en D. Cooperider) en overgewaaid naar Europa en Nederland.

 

Het huidige Expertisecentrum Conflictmanagement in Groningen heeft zich gespecialiseerd in narratieve mediation en van daaruit zich ook gericht op teamcoaching en individuele coaching. Narratieve mediation heeft zich laten inspireren door AI en haar principes.

De principes van AI zijn zowel bruikbaar in de mediation, teamcoaching en individuele coaching. Narratief betekent verhalend, vertellend.

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl