Nelleke Stegeman

Mij werkervaring in het publieke domein is groot: onderwijs, sociaal domein, de jeugdzorg, gemeenten en zorg. Ik heb hierin bijna altijd adviserende of leidinggevende functies bekleed als stafmedewerker, adviseur, manager, teamleider, coördinator en projectleider. Samenwerken zowel intern als extern, veranderingsgericht werken, kwaliteitsverbetering en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen waren hierbij de pijlers.

Tijdens mijn loopbaan en vooral in het begin ben ik tegen menig probleem aangelopen en ook zeker onzekerheid, twijfel gekend. Het kunnen delen van mijn problemen of zienswijzen met een coach is voor mij altijd verhelderend (eyeopener) en helend geweest op momenten dat ik vast liep, met minder plezier werkte of onzeker was. 

Verder heb ik naast het volwassenenonderwijs, vooral gewerkt met jongeren en jongvolwassenen en ook workshops en lesgegeven; assertiviteitstrainingen, sociale vaardigheden -en communicatiecursussen. Daarnaast loopbaanbegeleiding, mentoraat en trajectbegeleiding.

In het leidinggeven heb ik ervaren dat het coachen van medewerkers naast aansturen en faciliteren belangrijker werd voor mij. Daar lag en ligt mijn passie en gedrevenheid. En zoals dat vaak gaat werd ik ook langzamerhand meer gevraagd als coach.

Waar word ik blij van?  Wat drijft mij?  Wat is mijn droom?

De rode draad in mijn werk is: ontwikkeling van ieder mens op zijn/haar niveau. Ik geniet als ik zie dat mensen zichzelf ontwikkelen, stilstaan bij zichzelf en in beweging komen. Juist daardoor meer plezier beleven en dit ook generen voor anderen in hun werk en privé. Voor mij is het coachen van mensen de juiste vorm hiervoor.

Inclusiviteit (iedereen doet mee) is voor mij ook een belangrijk thema. In mijn huidige werk leg ik mij o.a. toe op betere arbeidstoeleiding en bemiddeling van nieuwkomers in de provincie Groningen en betere ontwikkeling-en onderwijsmogelijkheden voor kinderen en jongeren die niet naar school kunnen of mogen en vaak thuis zitten. Mijn droom is dat educatie, coaching en ontwikkeling voor iedereen bereikbaar is.

Specialisme

De laatste twee jaar heb ik mij expliciet gericht op het  begeleiden, ondersteunen en coachen van jonge mensen die een nieuwe stap in hun carrière maken, net afgestudeerd zijn en een leidinggevende functie krijgen of jongeren die vanuit een werkervaringsplek een projectleidersfunctie bekleden of anderszins. Daarin heb ik gemerkt dat er naast het coachen ook behoefte is aan advies of uitleg t.a.v. onderwerpen. Ik heb mij gespecialiseerd in de narratieve coaching en narratieve conflictbemiddeling: mediation.

Naast mijn studie Pedagogiek en de PABO heb ik vele opleidingen c.q. cursussen gevolgd op het terrein van coachen en conflictbemiddeling en blijf ik actief zowel in het bijhouden van literatuur als het volgen van workshops en/of intervisiebijeenkomsten met collega’s.

 

Teamontwikkeling en coaching: o.a. narratief

 • Expertisecentrum  Conflictmanagement Groningen, certificaat.

 • Deeltijdopleiding Mediation bij ICM Zwolle, beoordeling: excellent, diploma.

 • Training waarderend coachen, ICM, certificaat.

 • Covey training, bevoegdheid tot het geven van trainingen, certificaat.

 • Masterclass persoonlijk Leiderschap, NCOI, paper, afgerond.

 • Masterclass Management, NCOI paper, afgerond..

 • Oplossingsgericht coachen/Tao netwerk, certificaat.

 • Oplossingsgericht coachen van leidinggevenden/Tao netwerk, certificaat

 • RET (Rationeel Emotieve Training): trainingsbevoegdheid.

 • trainingen gericht op het geven van sociale vaardigheden voor specifieke groepen.

 • Interculturele communicatie: cursus OU en training Alfa-college.

 

Werkwijze uitgelicht

Ik ben geïnspireerd door de narratieve methode omdat ik gemerkt heb in de praktijk dat het goed past bij mijn manier van werken: met aandacht voor het persoonlijke verhaal, contextrijk, concreet, oplossingsgericht en uitgaan van de talenten van ieder mens.

 

Naast  het narratief coachen sta ik met beide benen op de grond en ben kritisch; het staat voor mij vast dat de coachee zich prettig moet kunnen ontwikkelen en er ook een duidelijke lijn en doelgerichte manier van werken nodig is die voor alle betrokkenen werkbaar is en in gezamenlijkheid is afgesproken. Resultaatgericht werken sta ik voor. Verder blijf ik mij interesseren voor nieuwe wetenswaardigheden, onderzoeksresultaten en methodieken; er is geen enkele methode heilig en ook ik blijf in ontwikkeling.

Naast de narratieve methode maak ik ook graag gebruik van andere invalshoeken: de boeken van Stephen R. Covey zijn bijvoorbeeld zeer bruikbaar voor beginnende leidinggevenden.  

Mijn onderwijsachtergrond maakt dat ik regelmatig workshops en/of groepslessen heb gegeven over leiderschapsonderwerpen en individueel kan aansluiten bij vragen over theorieën. 

 

Te denken valt aan:

Leiderschapsrollen - Kernkwaliteiten en kwadranten

Conflicthantering; escalatieladder - Gesprekstechnieken

Interculturele communicatie - Hoe ga je om met weerstand

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl