Narratief coachen

Barack Obama: ”Change will not come if we wait for some other person or some other time.

We are the one’s we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

Theorie

Het narratief coachen wordt ook wel waarderend coachen genoemd en is gestoeld op de beginselen van het Apprecitative Inquirie.(AI) In Amerika is begin deze eeuw het apprecitative inquirie zeer populair geworden (D. Whitney  en D. Cooperider) en overgewaaid naar Europa en Nederland. Het huidige Expertisecentrum Conflictmanagement in Groningen heeft zich gespecialiseerd in  Narratieve mediation en heeft zich laten inspireren door AI en haar principes.

De principes van AI zijn zowel bruikbaar in de mediation, teamcoaching en individuele coaching.

Narratief betekent verhalend, vertellend.

Uitgangspunten:

In goed Nederlands vertaald praten we bij apprecitative inquiry (AI) over waarderend onderzoeken. Het is een zienswijze en een methode om je  actief te laten deelnemen aan het samen onderzoeken van praktijksituaties en verandermogelijkheden. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een toekomstvisie waarin groei, verandering en verbetering besloten ligt en formuleert acties om deze te realiseren.  De benadering van AI is positief waarderend met aandacht voor wat werkt en wat gewaardeerd wordt.

Wat maakt waarderend coachen zo krachtig?

  • Het proces van AI spreekt meerdere kwaliteiten in mensen aan: participeren, samenwerken, verbeelden, denken en doen.

  • AI richt zich op perspectief in de toekomst.

  • De aanpak genereert energie zowel individueel als in groepen en zorgt dat mensen verantwoordelijkheid oppakken.

  • Het is een andere mindset: richt zich op het bedenken van acties die mensen als nuttig ervaren en waarvoor ze ook waardering verwachten (psychologen Icek en Ajzen).  Wie wil leren en ontwikkelen (onderzoekers Albert Bandura enEdwin Locke) doet er goed aan om doelen te stellen die haalbaar zijn en kwaliteiten aan te spreken die mensen ook echt bij zichzelf waarnemen.

 

Onderzoekers als Roy Baumeister en Daniel Kahneman hebben overtuigend gedemonstreerd dat het menselijk brein is gepreoccupeerd met het negatieve. Dreigend verlies trekt de aandacht en brengt mensen in actie en wordt daarom veel toegepast als middel om mensen tijdelijk in beweging te krijgen zoals het toepassen van deadlines en boetes. Het probleem bij deze probleemgestuurde motivatie is echter dat we alleen rennen als het ons direct raakt en als het uit beeld is rennen we niet meer. Duurzame oplossingen vragen intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

 

Principes

Sociaal-constructionistische principe: wat niet vertelt wordt bestaat niet, als het vertelt wordt bestaat het in de werkelijkheid. De constructie van de werkelijkheid bepaalt je gedrag; verander je het construct past het gedrag zich onmiddellijk aan.

Iedereen maakt zijn eigen sociale werkelijkheid door de communicatie met zichzelf en anderen. Woorden creëren werkelijkheden als een continue stroom en geven betekenis aan de dingen om ons heen. Een proces dat altijd doorgaat. Volgens dit principe bestaat de absolute kenbare werkelijkheid dan ook niet.

Poëtisch principe: alles is in principe veranderbaar ook al denken we vaak van niet.

Iedereen draagt bij in een organisatie, iedere dag opnieuw. Mensen en organisaties zijn een open boek waarin alles kan worden beschreven en ook weer herschreven. Het verleden, heden en toekomst zijn waardevolle bronnen om te (her)interpreteren, om van te leren en inspiratie op te doen. Je bent de coauteur van het boek over je zelf of jouw organisatie, je schrijft het zelf of je schrijft er aan mee. Het principe biedt je de mogelijkheid om te herschrijven of een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Simultaniteitsprincipe: onderzoek en verandering vinden gelijktijdig plaats

Dit begint met de eerste vraag bij de narratieve coaching. Door de juiste vragen kan er een denkproces, tussentijdse bijstelling en/of reflectie plaatsvinden of wordt het verhaal herschreven. Mensen bestuderen een organisatie, team, thema of gebeurtenis altijd in relatie tot zichzelf en de wereld door;

    1. De standpunten en overtuigingen die ze innemen

    2. Posities die ze betrekken

    3. Individuele /persoonlijke percepties
 

Methode van Edward de Bono: “de zes denkhoeden”.

Anticipatoire principe: hoop voor de toekomst in de vorm van positieve beelden en verwachtingen.

Hoe meer je je bewust bent en wordt van je eigen aspiraties en verwachtingen hoe groter de kans dat je daar naar toe beweegt.

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl