Tarieven

Maatwerk

Elk coachingstraject vraagt maatwerk, in het eerste gesprek zullen we nader ingaan op de leervraag en bepalen we de duur van het traject.

Minimum aantal coachingsgesprekken is 6 (inclusief de geplande evaluaties).

In overleg (eerste coachingsgesprek of voorgesprek) bepalen we de duur  en de inhoud van het coachingstraject.

 

Particuliere tarieven

Kennismakingsgesprek is gratis.

Tarieven

Coaching en advies

 €80,--  exclusief BTW per uur.

Extra gemaakte kosten vallen onder dit tarief.

Ben je student, loop je stage of heb je een werkervaringsplek krijg je 15% korting op het uurtarief: €68,--. Soms is het ook mogelijk dat je een vergoeding krijgt van je stageplek en/of werkervaringsplek (in het kader van scholing of ontwikkeling).

Zakelijke tarieven

Coaching en Advies instellingen en bedrijven.

€ 120,-- exclusief BTW per uur. Hierin wordt ook verslaglegging en eventueel gebruik van materialen en andere gemaakte uren in mee genomen.

Voorgesprek (met coachee en werkgever of andere belanghebbende) valt onder de start van de coaching en is  €120,-- exclusief BTW per uur.

In dit voorgesprek gaat het met name over afstemming van de leervraag en de te behalen doelen.

Minimum aantal coachgeprekken is 6. (inclusief 1 evaluatiegesprek)

Eventuele gemaakte reiskosten worden apart gedeclareerd: 19ct per kilometer.

Kennismakingsgesprek is gratis. Dit gesprek is informatief en bedoeld om zaken die niet helder zijn te verduidelijken en de mogelijkheden met elkaar te verkennen. U kunt ook in het kennismakingsgesprek al gekozen hebben voor een bepaald coachingstraject, dan gaan we in dit gesprek al zoveel mogelijk praktische zaken afspreken.

Zijn alle praktische zaken helder dan kan de coaching  starten. Soms is een voorgesprek met coachee en andere belanghebbenden nodig. Dit gesprek valt onder het coachingstarief.

 

 

.

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl