Advies voor Instellingen & Bedrijven

Investeer in ontwikkeling en effectiviteit van uw medewerker! Kies voor coaching  van uw beginnende leidinggevende medewerkers. 

Coaching bij Jongify

Coaching wordt ingezet  als doelgericht en gestructureerd proces, waarbij de verkregen inzichten in dit proces de gecoachte aanzetten tot effectief gedrag.

WANNEER COACHING VOOR MEDEWERKER INZETTEN?

Ik ben gespecialiseerd in verschillende soorten coaching, waarmee u onder meer de volgende competenties kunt ondersteunen en ontwikkelen.

 

  • Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten

  • Beter inzicht krijgen in eigen functioneren, krachten en belemmeringen

  • Het aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties

  • Productiever en efficiënter werken aan doelen

  • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

  • Betere omgang met stressklachten of burnout

  • Loopbaanontwikkeling

Mijn methodiek berust op het waarderend coachen (narratief) en maakt gebruik van de principes  Appreciative Inquirie (AI) U kunt op mijn website de principes en uitgangspunten vinden onder het kopje informatie; narratief coachen.

Het coachtraject

Gratis oriëntatiegesprek: Uw medewerker kan zelf of samen met u het contactformulier invullen op mijn website of direct een gratis oriëntatiegesprek inplannen. Dit is meestal nog in dezelfde week mogelijk. Als het klikt volgt de offerte, na accordering kan direct gestart worden met het coachtraject.

Trajectduur: Afhankelijk van de doelstelling kunt u rekenen op gemiddeld 6 tot 12 afspraken.

Kosten: Het reguliere tarief van coaching kost per uur 120,- euro (exclusief BTW).

UW ROL TIJDENS HET COACHTRAJECT

In uw rol als HR-manager of leidinggevende kunt u zelf bepalen hoe betrokken u wilt zijn tijdens het coachtraject. Ik leg u graag uit hoe ik doorgaans samenwerk met organisaties, maar dit kan geheel vormgegeven worden naar uw wensen. Voor vrijblijvend advies neem contact op met mij.

Driegesprek

Het coachtraject wordt normaliter gestart met een driegesprek tussen de leidinggevende of HR-manager, coach en medewerker. In dit gesprek kunt u coachdoelen met elkaar afstemmen. Het traject wordt ook beëindigd met een driegesprek. Hierin wordt teruggekeken op de behaalde doelen en besproken hoe de verkregen inzichten gewaarborgd kunnen worden voor de medewerker.

Betrokkenheid

Ondersteuning en betrokkenheid vanuit de organisatie is belangrijk voor het traject. U kunt er voor kiezen om regelmatig even met uw medewerker te praten over de voortgang en de inzichten die hij/zij verwerft gedurende het traject.

Wat levert het op voor uw organisatie?

Organisaties die (persoonlijke) ontwikkeling inzetten, investeren in het geluk, de ontwikkeling en de effectiviteit van de medewerker. Het voorkomt dat goede jonge medewerkers elders gaan werken (wat vaak gebeurt). Daarnaast blijkt ook uit onderzoek dat coaching tot toename van productiviteit en werktevredenheid zorgt. Ook is aangetoond dat het tot positieve effecten leidt op het gebied van teamsamenwerking en klanttevredenheid.
 

Kostenvoordeel

Als HR manager of leidinggevende wilt u natuurlijk graag precies weten welke voordelen er in kosten zijn rondom coaching voor uw medewerker:

Volledige belastingaftrek voor organisaties

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kunt u de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Uw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk.

Ook bij een outplacementtraject, dus als u afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf te dragen, in plaats van het mee te geven. Omdat u de ontvanger bent van het belastingvoordeel bent u ook verantwoordelijk voor het juist toepassen van de kostenaftrek. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of neem contact op met uw belastingconsulent, accountant.

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl