Coaching & advies voor jongeren

De werkwijze als je je zelf aanmeldt

Allereerst vindt er een gratis voorgesprek: kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek kun je alle vragen omtrent het narratief coachen stellen.Verder praten we over wat precies de leervraag is en welke werkwijze bij je past. Hierbij zijn we in staat snel tot de kern van de vraag te komen.

 

Wij bespreken hoe vaak we elkaar zien, waar de gesprekken plaatsvinden en wanneer wij samenkomen voor evaluaties.

 

Vervolgens wordt er een overeenkomst of plan opgesteld door mij met daarin de overeengekomen thema’s en eventuele werkafspraken. Dit vormt de heldere rode draad voor het traject.

Het kan zijn dat coaching de perfecte werkwijze is die op dit moment bij je past. Ook is het mogelijk dat we een programma ontwikkelen waarin ook aandacht is voor advies en theorie.

Coachen is leren leren; het is niet ondenkbaar dat er tijdens het proces meer vragen opborrelen uit de praktijk. Er kan altijd gekeken worden of we hier op dit moment echt iets mee moeten of kunnen.

Hierin zal mijn rol adviserend zijn (alles op zijn tijd).

 

De werkwijze als je werkgever of derde de opdracht geeft.

Wanneer de coaching plaatsvindt in opdracht van een derde, bijvoorbeeld de werkgever, is het mogelijk een tussen- en eindevaluatie in te plannen waar de opdrachtgever bij aanwezig is.

Evaluaties vinden echter altijd plaats in het bijzijn van jou. Soms is het belangrijk om vooraf aan de coaching al een gesprek met alle belanghebbenden te voeren  (werkgever- coachee en coach) waarin de leervraag en werkwijze besproken wordt. Zodat verwachtingen gemanaged kunnen worden en er duidelijkheid is omtrent het traject.  De gesprekken die plaatsvinden tussen coachee en coach zijn altijd van vertrouwelijke aard.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten aarzel niet en neem contact met mij op via het contactformulier of telefonisch.

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl